• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/3gguvenlik
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905548571095
  • https://www.twitter.com/3gguvenlik
  • https://www.instagram.com/3gguvenlik

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

1- Özel Güvenliğin Anlamı ve Kapsamı

            - Özel Güvenliğin Felsefesi

            - Türkiye’de Modern Özel Güvenlik Tarihçesi

2- Özel güvenlik görevlisinin Yetkileri

            - Kimlik Sorma, Arama ve El Koyma

- İHEB, İHAS ve T.C. Anayasası

- 5188 Sayılı Yasa

- Sahte Kimlik Belgesi Kullanma Suçu

- Kimlik Bilgileri Söylememe Suçu

- Adli Arama

- Yetkinin Sınırları

- Şüphelinin Eşyası ve Üzerinin Aranması

- Mağaza Müşterilerinin Aranması

- Arama İşlemleri

- Önleme Araması

- Şartları

- Çalışma İlişkilerinden Kaynaklanan Arama

- Hava Alanlarında Arama

- El Koyma

- Adli El Koyma

- Önleme El Koyması

- Terk Edilen ve Bulunan Eşya

3- 2559 Sayılı Kanun

            - 2559 Sayılı Kanuna Göre Genel Kolluğun Yetkileri

            - Genel Kollukla ilişkiler

3- Yakalama

            - İHEB ,İHAS ve T.C Anayasası

            - 5188 Sayılı Yasa

            - Önleme Yakalama

            - Özel Yakalama

            - Adli Yakalama

            - Yakalananın Muhafazası

4- Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Zor Kullanma

            - Özel Hukukta Hukuka Uygunluk Nedenleri

            - Meşru Müdafaa

            - Zaruret Hali

5- Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri

            - Meşru Müdafaa Şartları, Sorunun Aşılması

            - Kanun Hükmünde İcra

            - Yetkili Mevkiin Emrini İfa

            - Zaruret Hali

6- Zor Kullanma ve Silah Kullanma Yetkisi-Sınırları

7- Özel Güvenlik Görevlisinin İnsan Hakları İhlalleri

            - Faili Olabilecekleri Suçlar

            - Hürriyeti tahdit, haksız üst arama, konut dokunulmazlığını ihlal, zimmet……, rüşvet alma, keyfi ve sert muamele,

 sırrın ifşa, görevi ihlal, emre itaatsizlik, öğrendiği suçu merciine bildirmeme, görevi terk, görevi kötüye kullanma, i

işkence, kötü muamele, evrakta sahtecilik.

8- Özel Güvenlik Görevlisine Karşı İşlenebilecek Suçlar

            - Memura karşı şiddet ve tahdit, aktif mukavemet, pasif mukavemet, hakaret ve taarruz, sövme yaralama.

9- 5188 Sayılı Yasa’da  Yer Alan Suçlar

            - Adli Suçlar ve Cezaları

            - İzinsiz özel güvenlik hizmeti alma, izinsiz özel güvenlik hizmeti verme, izinsiz özel güvenlik birimi

kurma, izinsiz özel güvenlik eğitimi verme, izin almayan özel güvenlik görevlisini istihdam, özel güvenlik mali sorumluluk

 sigortası yaptırmama, usulsüz reklam

10- İdari Suçlar ve Cezaları

            - Zamanında bildirimde bulunmamam, ek önlemleri almama, grev yasağına uymama, ateşli silahını kanuna

aykırı ve görev alanı dışında kullanma, kimlik kartını başkasına kullandırma, eksikleri gidermeme, özel güvenlik görevlisini başka işte çalıştırma.

11-  Özel Güvenlik Görevlisinin Hakları

            - Dernek, Sendika ve Siyasal Partilere üye olma hakkı ve suçları

            - Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması....

3G Özel Güvenlik Eğitim Merkezi